Werkwijze en methodieken

Kinder- en jeugdpraktijk en gecertificeerd kindercoach

Wat doet een kindercoach?

Ik begeleid kinderen bij het beter leren kennen van zichzelf, het reguleren en uiten van emoties, het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten en daarmee het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen. De kinderen zullen zo beter in balans komen, meer rust ervaren, beter voor zichzelf opkomen en voelen dat zij mogen zijn wie ze zijn en dat dat goed is!

In de praktijk betekent dit niet dat ik alleen met het kind werk: kinderen spiegelen het gedrag van de ouders/verzorgers. Vanuit systeemgericht werken zal je als ouder/verzorger intensief betrokken zijn bij het bereiken van resultaat.

“Kinderen doen niet wat jij ze zegt te moeten doen… ze doen wat jij doet…”

Na een telefonische kennismaking die geheel vrijblijvend is, kan je besluiten om verder te gaan. Voorafgaand aan het intake gesprek ontvang je een vragenformulier over de ontwikkeling van jouw kind zodat ik alvast een verdere indruk kan vormen van wat er mogelijk speelt. We stellen samen vast wat de verander wensen zijn en waaraan gewerkt mag worden. De intake is níet in bijzijn van het kind. Tijdens de intake spreken we af na hoeveel sessies we een ouder evaluatie inplannen. 

Stappenplan

Werkwijze en methodieken

Tijdens het begeleidingstraject staat de erkenning van de belevingswereld van het kind centraal. Bewust of onbewust weet het kind vaak zelf het best wat er aan de hand is en wat voor hem of haar de beste oplossing is. Ik help het kind zich bewust te worden van de mogelijkheden en oplossingen. 

Alleen indien er kindermassage toegepast wordt als onderdeel van de behandeling, is aanwezigheid van de ouder/verzorger gewenst tijdens de kindsessies.

Praktijk Senzies

Holistische methodiek

Kinderen staan niet op zichzelf, zij maken onderdeel uit van het systeem waarin zij opgroeien en dit heeft een wisselwerking op elkaar. Wat je als ouder/verzorger als hét probleem ervaart, hoeft helemaal niet als zodanig herkend te worden door het kind. Cliché maar waar: vaak staat of valt het met interpretatie en communicatie.

De methodieken waarvan ik gebruik maak zijn heel uiteenlopend.

Vanuit een holistische benadering kunnen dit bijvoorbeeld therapeutisch tekenen of het werken met visualisatie of affirmatie oefeningen zijn. In de holistische visie wordt niet alleen naar de oplossing gezocht maar staat ook de onderliggende oorzaak centraal. Hiermee werk je naar een duurzame oplossing toe. Het onbewuste speelt een belangrijke rol in de holistische benadering: onbewust weten wat je nodig hebt, lichaam en geest die in verbinding met elkaar staan en het zelfhelende vermogen van het lichaam aanspreken. Vandaar uit zet ik massage en aromatherapie in.

“Weet je dat het maken van een moodboard een mooie mix is van op holistische manier toepassen van cognitieve therapie? Je maakt een beeld vanuit wat je (onbewust) aanspreekt, gebaseerd op wat je (rationeel) waardeert.”

Na een telefonische kennismaking die geheel vrijblijvend is, kan je besluiten om verder te gaan. Voorafgaand aan het intake gesprek ontvang je een vragenformulier over de ontwikkeling van jouw kind zodat ik alvast een verdere indruk kan vormen van wat er mogelijk speelt. We stellen samen vast wat de verander wensen zijn en waaraan gewerkt mag worden. De intake is níet in bijzijn van het kind. Tijdens de intake spreken we af na hoeveel sessies we een ouder evaluatie inplannen. 

Therapeutische methodiek

Vanuit mijn opleiding tot kindertherapeute hanteer ik een meer op de cognitie gerichte en  oplossingsgerichte benadering. Kwaliteiten en eigenschappen die nú bijdragen aan het oplossen van het ongemak, zullen dan op de voorgrond staan. Hierbij kan je denken aan kindercoach- en kwaliteitskaarten, spelmethodieken zoals het Spiegel jezelf-spel of door middel van Eigenwijsjes of Teken je Gesprek-methoden positief leren denken.

Belangrijke basis van de behandeling is het antwoord op de vraag of de ervaren problematiek gelegen is in het kind zelf of in de omstandigheden oftewel externe factoren. Is het vanuit aanleg of rijping gestuurd dan richt mijn behandeling zich op het leren omgaan met. Komt de problematiek voort vanuit omstandigheden dan richt het plan zich op het veranderen of wegnemen van deze externe factoren.

Senzies Kaarten
Werkwijze en methodieken

Kindertherapie en oudercoaching

In mijn praktijk begeleid ik kinderen en/of de ouders en verzorgers. Dit betekent dat je als ouders of verzorger dus ook bij mij terecht kunt voor opvoedkundige vraagstukken of coaching.

Wanneer het gedrag van jouw kind je raakt, dan zegt dit vaak iets over jezelf. Kinderen hebben heel sterk de onbewuste neiging om gedrag van hun ouders of hun omgeving te spiegelen. Het verdriet of de stress wat ouders in zich hebben wordt door de kinderen ervaren en het kind spiegelt dit door bijvoorbeeld druk gedrag, driftbuien of slapeloze nachten.

Wanneer je als ouders bewust bent van de spiegel kan dit mooie resultaten opleveren. Door het ‘herkennen’ van de spiegel hoeft het kind het gedrag niet meer te laten zien en kan het kind weer kind zijn!

Senzies Tekenen
Werkwijze en methodieken

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, bijvoorbeeld angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries.

Veel mensen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij sommige mensen ontwikkelen zich psychische klachten.

Klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met traumagerelateerde (angst)klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen.

Bijvoorbeeld:

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk aan:

Werkwijze en methodieken

Holistische massage

Wist je dat massage een ideale manier voor kinderen is om hen te helpen bij de ontwikkeling? Een kind krijgt elke dag weer vele indrukken te verwerken. Soms is het lastig dit allemaal een plekje te geven. Door massage kunnen kinderen de indrukken van de dag loslaten. Het toepassen van aromatherapie in de kindermassage is zeer effectief.

Kinderen slapen beter en maken de volgende dag een frisse start: een voorwaarde voor het opnemen van nieuwe informatie. Het mooist is nog wel dat door massage het zogenaamde ‘happy’ hormoon oxytocine aangemaakt wordt. De hoeveelheid adrenaline neemt af en de ontspanning en het gevoel van veiligheid neemt toe.

De massage is met name geschikt voor het afvoeren van een teveel aan prikkels, spanning en opgeslagen emoties bij kinderen en pubers en bestaat uit drie onderdelen: hoofd, buik en voeten. De toegepaste aromatherapie heeft op een dieper en onbewust niveau een uitwerking. Zo kan er een natuurlijk herstel van de energiebalans in het lichaam plaatsvinden. Je staat sterker met beide benen op de grond en steviger in het leven. Je slaapt beter en de volgende dag sta je uitgerust en meer ontspannen op, de concentratie en het zelfvertrouwen  worden verbeterd.

Hoofdmassage

In het hoofd komen alle zintuiglijke indrukken binnen. Soms komt het hoofd helemaal vol te zitten en ben je niet meer in staat om nog nieuwe indrukken te verwerken. De hoofdmassage is een van de effectiefste manieren om iemand te helpen rust te creëren in zijn lijf.

Buikmassage

In de buik verteer je niet alleen voedsel maar ook indrukken. Bij een teveel aan indrukken kan je fysieke klachten gaan ervaren, zoals buikpijn of obstipatie. Door de massage krijgt de emotie de ruimte en worden blokkades in het lijf aangepakt. Jouw energie gaat weer stromen.

Voetreflexmassage

Op de voeten zitten alle reflexzones van het gehele lichaam, hier komt alles dus samen. Het afvoeren van een teveel aan prikkels leidt tot een verbetering in de energiehuishouding en een vermindering van klachten. Letterlijk en figuurlijk zit je beter in je vel.

Werkwijze en methodieken

Aromatherapie

Aromatherapie, oftewel de inzet van zuivere essentiële oliën is een effectieve en natuurlijke manier ter ondersteuning van behandeling van vele ongemakken. Volwassenen en zeker kinderen zijn gebaat bij aromatherapie. Kinderen staan over het algemeen dichterbij hun gevoel en naarmate wij ouder worden, weten wij steeds beter te rationaliseren en verliezen we het echte contact met ons lijf. Spanningen of slapeloosheid zijn typische klachten waarbij aromatherapie een bewezen waarde heeft. Ik werk met de puur zuivere oliën van het merk Chi, waarvan ik een uitgebreid assortiment heb ter ondersteuning bij uiteenlopende klachten.

Bijvoorbeeld bij:

Senzies Olie

Indien voor de aanwezige klachten geen aanwijsbare oorzaak gevonden kan worden in het reguliere medische circuit dan kan aromatherapie in combinatie met de coaching de oplossing zijn. De geuren en de oliën werken hebben een heilzame werking in jouw lichaam en werken tevens op een dieper onbewust psychisch niveau door. De balans in jouw lichaam zal herstellen en je zult je beter voelen.

Werkwijze en methodieken

Coachee!-spel

“Je ontdekt meer over iemand door een uur met hem te spelen, dan door een jaar met hem te praten” -Plato

Ik bezit de licentie voor het gebruik van het Coachee!-spel. Een veelzijdig coaching instrument waarbij gefocust wordt op 6 verschillende levensgebieden:

Coachee-spel

De werkvormen zijn bijvoorbeeld: filosoferen, tekenen, werken met bewegingsvormen en gesprekken voeren.

Het Coachee!spel is op vele manieren in te zetten. Bijvoorbeeld in één op één situaties met jouw kind maar er is ook de mogelijkheid dat de ouders/verzorgers meespelen.

Contactformulier

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Bericht*

Je kunt mij ook bellen of een bericht sturen via WhatsApp

Tel. 06 53 99 30 17